Slovo úvodem

Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové,


po dvou letech opět chystáme sympozium Diabetes mellitus-oční komplikace. Toto oblíbené mezioborové sympozium, na kterém se mohou podělit o novinky a zkušenosti v průsečíku svých oborů jak diabetologové tak oftalmologové, se vrací do Olomouce. V modernizovaném NH hotelu pro Vás chystáme zajímavý program s diskuzemi u kulatých stolů a s interaktivním zapojením.  

Těšíme se na Vaši účast ve znovuobnovené prezenční formě.

MUDr. Klára  Marešová, Ph.D., FEBO    
Pověřená přednostka Oční kliniky FN Olomouc

MUDr. Michal Hrevuš, FEBO
Zástupce přednosty pro LP