Odborný program

08.00 - 12.00 Registrace

09.00 - 09.05

Zahájení

09.05 - 10.30

Blok I.

předsednictvo:
 
Karásek David, Pitrová Šárka, Němčanský Jan
 
  První oftalmologické „reading centrum“ v ČR v rámci pilotního projektu – zkušenosti a výsledky
Straňák Zbyněk
Oftalmologická klinika FNKV Praha a 3.LF UK
Veith M., Magera L., Penčák M.
 
  Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu. Pilotní projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008165
Pitrová Šárka
Privátní oční klinika JL, Praha
 
  Jak mění technologie život osobám s diabetem 1. typu?
Krystyník Ondřej
Diabetologické centrum, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN v Olomouci
 
  Změny v algoritmu léčby diabetu 2. typu s ohledem na kardio- a renoprotektivní efekty novějších antidiabetik
Karásek David
Diabetologické centrum, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN v Olomouci
 
  AIREEN – využití umělé inteligence při screeningu diabetické retinopatie
Morin Hana
Oční klinika 1.LF UK a ÚVN, Praha
Ženíšková R., Tesař J.
 
  Automatické vyhodnocování patologií ze snímku oka pomocí expertního systému Viderize
Němčanský Jan
Fakultní nemocnice Ostrava, Oční klinika, Ostrava; Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Katedra kraniofaciálních oborů, Ostrava
Krůta J., Švrček P., Martinovič J., Rozsíval P., Cima V., Heissigerová J., Studnička J.
10.30 - 11.00
Přestávka
 

11.00 - 12.30

Blok II.

předsednictvo:
 
Pelikánová Tereza, Sosna Tomáš, Matušková Veronika
 
  Antidiabetika a diabetická retinopatie
Pelikánová Tereza
Centrum diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha
 
  Jak analyzovat diabetickou retinopatii ve fluoroangiografickém obraze?
Sosna Tomáš
Oční ambulance CD IKEM, Praha; Oční oddělení FTN, Praha
Záhlava J.
 
  Screening diabetické retinopatie ve světě
Penčák Martin
Oftalmologická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha
 
  Časné zhoršení diabetické retinopatie po orgánové transplantaci – mýtus nebo realita?
Hagerf Barbora
Klinika Diabetologie, Institut Klinické a experimentální medicíny, Praha
Hladíková Z., Zahradnická M., Németová L., Kesslerová K., Vicányová J., Sosna T., Saudek F.
 
  Sledovanie rýchlosti nástupu odpovede na liečbu ranibizumabom u očí s diabetickým edémom makuly
Štefaničková Jana
Klinika oftalmológie LFUK a UN Bratislava
Ferková S. L., Krásnik V.
 
  Specifika terapie pacientů s diabetickým makulárním edémem
Matušková Veronika
Oční klinika FN Brno Bohunice
 
  Nevidíme, ale naše práce je vidět
Silný Lukáš
Ergones sociální firma, Olomouc
 
12.30 - 13.30
Oběd
 

13.30 - 15.00

Blok III.

předsednictvo:
 
Ernest Jan, Chrapek Oldřich, Šimičák Juraj
 
  Trendy léčby proliferativní diabetické retinopatie
Ernest Jan
Oční, Neoris, Praha
Manethová K., Hrevuš M.
 
  Načasování léčby proliferativní diabetické retinopatie – PPV versus anti-VEGF, kombinace a léčebná strategie
Myslík Manethová Kateřina
Oční oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Ernest J., Hrevuš M.
 
  Ozurdex v léčbě diabetického makulárního edému​
Chrapek Oldřich
Oční klinika FN Brno Bohunice
 
  Naše první zkušenosti s on-label anti-VEGF preparátem v léčbě proliferativní diabetické retinopatie
Šimičák Juraj
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
 
  Užití antiVEGF při chirurgické terapii proliferativní diabetické retinopatie
Hrevuš Michal
Oční klinika Fakultní nemocnice Olomouc
 
  Panretinální fotokoagulace někdy stačí, někdy ne
Rybáriková Martina
Oční klinika Fakultní nemocnice Olomouc
Hrevuš M.
 
  Vliv změn glykémie na nitrooční čočku
Vaněk Tomáš
Lexum - síť očních klinik
 

15.00

Zakončení XXII. Diabetes mellitus - oční komplikace

   

Změna programu vyhrazena.